Μονάδα βιομάζας 100KW

Μονάδα βιομάζας 100KW

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συνολική υλοποίηση του έργου, από την εύρεση του κατάλληλου χώρου μέχρι και τη σύνδεση με το δίκτυο. Τα στάδια υλοποίησης του έργου είναι τα εξής:

·       Εύρεση κατάλληλου χώρου εγκατάστασης.

Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι επίπεδος, να υπάρχει παροχή δικτύου σε κοντινή απόσταση και οδικό δίκτυο για την πρόσβαση μεγάλων οχημάτων.

·       Αδειοδοτική διαδικασία.

Η αδειοδοτική διαδικασία συνίσταται στην κατάθεση της αίτησης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου, στην οποία επισυνάπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εγγυήσεις του εξοπλισμού, ηλεκτρολογικά σχέδια σύνδεσης, τεχνική περιγραφή της συνολικής εγκατάστασης, τοπογραφικό διάγραμμα και τα στοιχεία του επενδυτή.

·       Παραγγελία εξοπλισμού.

Αφού ληφθεί η έγκριση για την εγκατάσταση της μονάδας, προχωράμε άμεσα στην παραγγελία του εξοπλισμού, σύμφωνα με την προσφορά που έχει λάβει ο πελάτης. Ο εξοπλισμός είναι καινούριος και αμεταχείριστος και διαθέτει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

                     Έργα Υποδομών

Στον χρόνο που μεσολαβεί για την παραλαβή του εξοπλισμού, η εταιρεία μας υλοποιεί την περίφραξη του χώρου, διαμορφώνει κατάλληλα το χώρο αποθήκευσης/δεξαμενών, και προετοιμάζει την έδραση της μονάδας σε ειδική βάση.

·       Εγκατάσταση εξοπλισμού.

Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι τεχνικοί της εταιρείας αναλαμβάνουν άμεσα την εγκατάσταση του εξοπλισμού, τη σύνδεση με το δίκτυο τροφοδοσίας, την προστασία όλων των ηλεκτρικών συσκευών μέσω κατάλληλων ασφαλιστικών διατάξεων και παραδίδουν τη μονάδα έτοιμη για παραγωγή.

·       Σύνδεση με το δίκτυο.

 

 

Ξεκινήστε τώρα . Καταθέστε πρώτοι φάκελο και προλάβετε την αγορά .

Θα είναι η καλύτερη κίνηση που κάνατε ποτέ!