«Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» -Net Metering

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τι είναι το net-metering;

2023-06-07 15:39
Τα φωτοβολταϊκά για σπίτι αποτελούν μια αξιόπιστη και αποδοτική μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενός σπιτιού, και ανάλογα με το μέγεθος τους, μπορούν να παράγουν αρκετή ενέργεια για να καλύψουν ακόμα και τις ανάγκες μιας...

Λειτουργία του Net Metering

2023-06-07 15:54
Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” προκύπτει από τη...

Σε τι αποσκοπεί η χρήση των συστημάτων αποθήκευσης;

2023-06-07 15:55
Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του αιτούμενου....
1 | 2 >>

FAQ: «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» -Net Metering

Γιατί να επιλέξω την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

  • ·         Μηδενική Ρύπανση Προς το Περιβάλλον – Τα ηλιακά συστήματα αντλούν καθαρή ενέργεια από τον ήλιο

Η εγκατάσταση βοηθά στην καταπολέμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η παραδοσιακή ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο τα οποία είναι βλαβερά για το περιβάλλον και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

  • ·         Μεγάλη Διάρκεια Ζωής και Λειτουργίας – Τα φωτοβολταϊκά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και διαρκούν κατά μέσο όρο σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Είναι δοκιμασμένα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ισχυροί άνεμοι και χαλαζόπτωση. Επιπλέον, δεν απαιτείται τακτική συντήρηση.

  • ·         Εξάλειψη των Λογαριασμών Ενέργειας – Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να τροφοδοτήσετε το σπίτι σας με ενέργεια και να εξοικονομήσετε χρήματα.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τροφοδοτούνται από τον ήλιο αντί από το ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού σας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι λογαριασμοί ενέργειας να είναι μειωμένοι σε μεγάλο βαθμό ή/και μηδενικοί.

  • ·         Ασφάλεια ως προς την αύξηση της τιμής του ρεύματος – Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε προστατεύει από οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή ενέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί παράγεις μόνος σου την ενέργεια. Η ασφάλεια προς τις επερχόμενες αυξήσεις τιμής είναι ένα αξιοσημείωτο προσόν.

  • ·         Ενεργειακή Ανεξαρτησία – Εάν αποκτήσετε ηλιακά πάνελ, τότε σημαίνει ότι έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε τη δική σας πηγή ενέργειας.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την ενεργειακή ανεξαρτησία. Δεν χρειάζεται να εξαρτάστε ή να βασίζεστε στο παραδοσιακό ηλεκτρικό δίκτυο. Έχετε τον έλεγχο της πηγής ενέργειας σας στα χέρια σας. 

Ποια είναι τα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος μπαταρίας;

Μέσω του εν λόγω Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (όπου αυτό υφίσταται), με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης. Τα ανώτατα ποσά και ποσοστά επιχορήγησης δεν εφαρμόζονται κλιμακωτά όσον αφορά την ισχύ των ΦΒ σταθμών και της χωρητικότητας μπαταρίας αλλά ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο σταθμός και η μπαταρία (όπου υφίσταται) αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό ποσό και ποσοστό, όπως αυτά καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

% Επιχορήγησης Φ/Β σταθμού

% Επιχορήγησης Μπαταρίας

Ισχύς ≤ 5kWp

5kWp

Χωρητικότητα ≤ 5kWh

5kWh

<Χωρητικότητα≤10,

8kWh

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)

65%

60%

100%

100%

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)

35%

25%

100%

100%

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

30%

20%

90%

90%

Δ

Αγρότες

40%

40%

90%

90%

Πίνακας 1Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

 

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ως άνω ποσοστά κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67% (εφαρμόζεται και σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή τα εξαρτώμενα τέκνα του αιτούμενου ανήκουν σε άτομα με αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%) ή
  • σε μονογονεϊκή οικογένεια ή
  • σε τρίτεκνη οικογένεια ή
  • σε πολύτεκνη οικογένεια, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό κόστος του Φ/Β σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης (μπαταρια) 100%.

 


1 | 2 >>

Θέλω Net-metering

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας στείλουμε προσφορά για εγκατάσταση net-metering, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.