Το new deal καθηλώνει στη… βρεφική ηλικία βιομάζα και βιοαέριο

2014-04-17 12:13

Παρά το γεγονός ότι με το νομοσχέδιο του new deal τίθεται εξαιρετικά χαμηλά το πλαφόν της ισχύος που θα αμείβεται με εγγυημένες τιμές στην παραγωγή από βιομάζα και βιοαέριο, υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνουν επενδύσεις ούτε  μέχρι αυτή τη δυναμικότητα. Και να μείνει στάσιμη η συγκεκριμένη τεχνολογία ΑΠΕ στη χώρα μας. Αυτό υποστηρίζουν παράγοντες της αγοράς που γνωρίζουν τον κλάδο, θεωρώντας απαραίτητο να υπάρξουν λύσεις στα πρακτικά προβλήματα που έχουν ανακύψει και οι λύσεις αυτές να πάρουν τη μορφή επίσημων διευκρινίσεων εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, με το new deal τίθεται όριο συνολικής ισχύος ίσο με 40 MW για την βιομάζα και 50 MW για το βιοαέριο, σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή συνδέονται στο δίκτυο. Όσοι προλάβουν να είναι εντός αυτών των ορίων συνολικής δυναμικότητας, θα πάρουν την «γενναιόδωρη» τιμή αποζημίωσης που αναφέρει το new deal.  Οι επόμενοι θα πρέπει να πουλήσουν σε τιμές ΟΤΣ, και άρα να είναι ζημιογόνες «από τα αποδυτήρια».

Στην πράξη όμως, το ρίσκο είναι μεγάλο για όλους και συνεπώς το ενδιαφέρον θα είναι περιορισμένο. Ο λόγος είναι απλός: Ποιος θα πάει να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΔΕΔΔΗΕ, να πληρώσει όρους σύνδεσης και εγγυητικές, να εκδόσει πολεοδομικές άδειες, να παραγγείλλει λέβητες και γεννήτριες χωρίς να γνωρίζει, εάν την ώρα που το έργο του θα ολοκληρωθεί και θα μπει σε δοκιμαστική λειτουργιά η ηλεκτροπαραγωγή του θα είναι μέσα στα όρια των  40 η 50 MW  αντίστοιχα;

Ακόμη χειρότερα, ποιος τολμηρός θα το κάνει εάν τυχόν έχουν ήδη  συνδεθεί τα πρώτα 30 η 40 MW από τις παραπάνω τεχνολογίες, και το διαθέσιμο κενό ισχύος  θα μικραίνει επικίνδυνα;

Σημειωτέον ότι η διαδικασία εγκατάστασης επενδύσεων βιομάζας και βιοαερίου δεν γίνεται μέσα σε ελάχιστο χρόνο όπως γίνεται για παράδειγμα με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο…

Οι παράγοντες της αγοράς βιομάζας που μίλησαν με το energypress θεωρούν απαραίτητο ο παράγωγος να γνωρίζει από την αρχή, πριν πληρώσει και  υπογράψει το Συμβόλαιο Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ εάν είναι μέσα στο περιθώριο των MW η όχι. «Αλλιώς εάν δεν γνωρίζει, δεν θα προχωρήσει στην υπογραφή του Συμβολαίου Σύνδεσης και την αντίστοιχη πληρωμή» λένε χαρακτηριστικά.

Μια πρόταση που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα πρακτικά προβλήματα είναι η εξής: Να υπάρχει ένα αρχείο από τον ΔΕΔΔΗΕ όπου με την πληρωμή του συμβολαίου σύνδεσης και την προσκόμιση της αντίστοιχης εγγυητικής, ο παραγωγός θα γνωρίζει ότι έχει την συμφωνημένη ταρίφα, εφόσον κατασκευάσει το έργο του μέσα στα συμφωνηθέντα χρονικά περιθώρια

Παράλληλα το ΥΠΕΚΑ πρέπει να δώσει λύση σε  προβλήματα σαν αυτό: Έχουν δεσμευτεί 39 MW και ο επόμενος παραγωγός έχει άδεια για 2,5 MW . Το σύνολο ξεπερνά τα 40 MW του ορίου. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν μιλάμε γιασταθμούς βιομάζας και βιοαερίου μιλάμε για μια τεχνολογία ΑΠΕ με πολλά πλεονεκτήματα για το σύστημα, την οικονομία και το περιβάλλον, η οπ[οία ωστόσο δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί στη χώρα μας και βέβαια να προκαλέσει ελλείμματα. 

energypress