Αγροτικά φωτοβολταϊκά έως 500 kW με πριμ στην τιμή 10%

2019-05-16 18:52

Το δικαίωμα στους κατ' επάγγελμα αγρότες να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 500 kW, με τιμή 10% πάνω από του διαγωνισμού, δίνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που υπερψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα.

 

Συγκεκριμένα, στο νόμο 4602/2019 με θέμα «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η κάτωθι τιμολογιακή πολιτική για τους αγρότες:

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ <=1MW ή σε κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW: Μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή, αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%.

Για τους υπόλοιπους ιδιώτες οι τιμές είναι οι εξής:

Ηλιακή Ενέρνεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ <500 kW: Mεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 5%

Αναλυτικά εδώ το περιεχόμενο του νόμου 4602/2019 n46022019-fek.pdf (627922)
 

Βιοαέριο με πρώτη ύλη από αγροτικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μακρύτερα των 30 χιλιομέτρων από αυτές

Παράλληλα, στο σχετικό νόμο, τροποποιείται παράγραφος σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας με αξιοποίηση βιομάζας, βιοαερίου ή βιορευστών, ώστε να μπορούν οι επιχειρηματίες του χώρου να δέχονται πρώτες ύλες και από αγροτικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται μακρύτερα των 30 χιλιομέτρων από αυτές.

 

Στον ενεργειακό συμψηφισμό και οι Ενεργειακές Κοινότητες

Παράλληλα με απόφαση με θέμα «Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και από Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018», δίνεται η δυνατότητα στις ενεργειακές κοινότητες να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς.

Σύμφωνα με την απόφαση ο συμψηφισμός θα διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο προμηθευτής για όλες τις συμψηφιζόμενες παροχές, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτικά το ΦΕΚ με την απόφαση για τις ενεργειακές κοινότητες energeiakes_koinotites.pdf (313312)