Χρήσιμες Πληροφορίες

2023-06-08 09:15

Τα φωτοβολταϊκά για σπίτι αποτελούν μια αξιόπιστη και αποδοτική μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενός σπιτιού, και ανάλογα με το μέγεθος τους, μπορούν να παράγουν αρκετή ενέργεια για να καλύψουν ακόμα και τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης-κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας για παράδειγμα.
 

Είναι αξιόπιστα και δεν χρειάζονται συντήρηση, ενώ η επένδυση σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να έχει μεγάλη οικονομική απόδοση στο μέλλον και να μειώσει σημαντικά το κόστος της ηλεκτροδότησης. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν επίσης να καταστήσουν το σπίτι πιο αυτόνομο σε ενέργεια και να μειώσουν την εξάρτησή του από το δίκτυο, ενώ συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος.