Λειτουργία του Net Metering

2023-06-08 09:16

Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα.

Ο όρος “net” προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας σε μία ορισμένη χρονική περίοδο. Η περίοδος αυτή είναι συνήθως ο κάθε κύκλος καταμέτρησης και τιμολόγησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Αν υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή συνήθως δεν χάνεται για τον καταναλωτή αλλά συμψηφίζεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο οπότε και γίνεται η τελική εκκαθάριση. Η περίοδος αυτή σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση ορίζεται στους 12 μήνες.

Σε ημέρες όπου δεν υπάρχει ηλιοφάνεια ή κατά τις νυχτερινές ώρες, γίνεται χρήση του ρεύματος που έχει αποθηκευτεί. Εάν ο χρήστης καταναλώσει περισσότερο ρεύμα από όσο παράγει, πληρώνει τη διαφορά στον πάροχο ενέργειας. Μέσω του net metering καλύπτεται ένα σημαντικό ποσοστό της κατανάλωσης σε ρεύμα και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να αποθηκευτεί έμμεσα η παραγόμενη ενέργεια.

Το σύστημα φωτοβολταϊκών με net metering περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά πάνελ, έναν inverter (μετατροπέα) και τους μετρητές. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, ο inverter το μετατρέπει από συνεχές σε εναλλασσόμενο και έτσι τροφοδοτείται το σπίτι ή ο επαγγελματικός χώρος. Ο μετρητής 1 μετρά το ρεύμα που παράγεται και το ρεύμα που καταναλώνεται και ο μετρητής 2 μετρά το εισερχόμενο και εξερχόμενο στο δίκτυο ρεύμα. Το ρεύμα που περισσεύει, περνά από τον μετρητή 2 και πιστώνεται για μελλοντική χρήση.