Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φωτοβολταϊκών στη Στέγη

2023-06-08 09:18

Προϋποθέσεις για Ένταξη στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Φωτοβολταϊκών στη Στέγη:

 • Η οικία στην οποία βρίσκεται η παροχή να αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη)
 • το κτίριο ή το ακίνητο που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο κτίριο ή το ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα
 • Η  παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να είναι ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη), μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος
 • Προϋπόθεση και όρος για την ένταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) στο Πρόγραμμα, είναι η μη ύπαρξη δημόσιας ενίσχυσης για το ίδιο σύστημα (φωτοβολταϊκό σταθμό με ή χωρίς σύστημα αποθήκευσης) από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
 • Η μέγιστη επιλέξιμη χωρητικότητα του συστήματος αποθήκευσης ανά εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράμματος ορίζεται στις 10,8kWh.
 • Στην περίπτωση ευάλωτων Νοικοκυριών:
  • η παροχή του δικαιούχου θα πρέπει να ανήκει και να δικαιούται Κοινωνικό Τιμολόγιο
 • Στην περίπτωση των αγροτών:
  • ο αιτούμενος δύναται να υποβάλλει και παραπάνω από μία αιτήσεις που αντιστοιχούν η κάθε μία σε μία παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης, σύμφωνα με το Μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούμενου
  • ο αιτούμενος εκτός από την υποβολή αίτησης για αγροτική παροχή ή αγροτικές παροχές, επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του