Τι ισχύει για την εγκατάσταση αγροτικών Φ/Β

2019-05-16 18:53
 

Προοπτικές βιωσιμότητας: Βάσει των διατάξεων του άρθρου 72 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, με τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις», ένας κατ’ επάγγελμα αγρότης (φυσικό πρόσωπο) που θα εγκαταστήσει φ/β ισχύος έως 500 kW θα απολαμβάνει τιμή πώλησης (Τιμή Αναφοράς) «της παραγόμενης ενέργειας ίσης με την τιμή που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν από την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φ/β σταθμών ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη κατά 10%». Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε μια τιμή κοντά στα 0,075 ευρώ / ΚWh.

Όπως ανέφερε στην «ΥΧ» ο πρόεδρος του ΠΣΑΦ, Κώστας Σπανούλης: «Αυτό από μόνο του δεν αρκεί, γιατί θα χρειαστεί η επένδυση εγκατάστασης φ/β να ενταχθεί σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα, όπου θα επιδοτείται το 40% του κόστους της (σ.σ. μέχρι σήμερα τα αγροτικά φ/β επιδοτούνται μέσω ΠΑΑ σε υπομέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης)». Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αυτό το ενδεχόμενο εξετάζεται από το υπουργείο και είναι προς δρομολόγηση εντός των προσεχών μηνών.

Έως δύο έργα ανά φυσικό πρόσωπο: Όπως προβλέπει το ψηφισθέν νομοσχέδιο, ένα φυσικό πρόσωπο (εν προκειμένω ο κατ’ επάγγελμα αγρότης) έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει έως δύο έργα εγκατάστασης φ/β με ισχύ έως 500 kW έκαστο (και όχι αθροιστικής ισχύος). «Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε έναν αγρότη να υλοποιήσει νέο έργο φ/β ισχύος έως 500 Μεγαβάτ, ακόμα και αν είχε ήδη ολοκληρώσει ένα έργο ισχύος 100 MW», εξήγησε στην «ΥΧ» ο γενικός γραμματέας του ΠΣΑΦ, Κώστας Γιωτάκος.