«Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» -Net Metering

Χρήσιμες Πληροφορίες

2023-06-08 09:15
Τα φωτοβολταϊκά για σπίτι αποτελούν μια αξιόπιστη και αποδοτική μέθοδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενός σπιτιού, και ανάλογα με το μέγεθος τους, μπορούν να παράγουν αρκετή ενέργεια για να καλύψουν ακόμα και τις ανάγκες μιας...

Λειτουργία του Net Metering

2023-06-08 09:16
Το Νet Μetering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που καταναλώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. Ο όρος “net” προκύπτει από τη...

Σε τι αποσκοπεί η χρήση των συστημάτων αποθήκευσης;

2023-06-08 09:18
Η διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης από τον Φ/Β σταθμό ενέργειας. Κατά τη λειτουργία του συστήματος (Φ/Β με μπαταρία) η παραγόμενη από τον Φ/Β σταθμό ενέργεια διοχετεύεται πρωταρχικά στις καταναλώσεις του αιτούμενου....
1 | 2 >>

FAQ: «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» -Net Metering

Γιατί να επιλέξω την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών;

 • Μηδενική Ρύπανση Προς το Περιβάλλον – Τα ηλιακά συστήματα αντλούν καθαρή ενέργεια από τον ήλιο

Η εγκατάσταση βοηθά στην καταπολέμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η παραδοσιακή ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ορυκτά καύσιμα όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο τα οποία είναι βλαβερά για το περιβάλλον και επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό.

 • Μεγάλη Διάρκεια Ζωής και Λειτουργίας – Τα φωτοβολταϊκά είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και διαρκούν κατά μέσο όρο σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Είναι δοκιμασμένα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ισχυροί άνεμοι και χαλαζόπτωση. Επιπλέον, δεν απαιτείται τακτική συντήρηση.

 • Εξάλειψη των Λογαριασμών Ενέργειας – Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ένας πολύ καλός τρόπος να τροφοδοτήσετε το σπίτι σας με ενέργεια και να εξοικονομήσετε χρήματα.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τροφοδοτούνται από τον ήλιο αντί από το ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού σας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι λογαριασμοί ενέργειας να είναι μειωμένοι σε μεγάλο βαθμό ή/και μηδενικοί.

 • Ασφάλεια ως προς την αύξηση της τιμής του ρεύματος – Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε προστατεύει από οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή ενέργειας. Αυτό συμβαίνει γιατί παράγεις μόνος σου την ενέργεια. Η ασφάλεια προς τις επερχόμενες αυξήσεις τιμής είναι ένα αξιοσημείωτο προσόν.

 • Ενεργειακή Ανεξαρτησία – Εάν αποκτήσετε ηλιακά πάνελ, τότε σημαίνει ότι έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε τη δική σας πηγή ενέργειας.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την ενεργειακή ανεξαρτησία. Δεν χρειάζεται να εξαρτάστε ή να βασίζεστε στο παραδοσιακό ηλεκτρικό δίκτυο. Έχετε τον έλεγχο της πηγής ενέργειας σας στα χέρια σας.

 

Ποια είναι τα ανώτατα ποσοστά και ποσά επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού και συστήματος μπαταρίας;

Μέσω του εν λόγω Προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (όπου αυτό υφίσταται), με την επιφύλαξη των ανώτατων ποσών επιχορήγησης για το φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης. Τα ανώτατα ποσά και ποσοστά επιχορήγησης δεν εφαρμόζονται κλιμακωτά όσον αφορά την ισχύ των ΦΒ σταθμών και της χωρητικότητας μπαταρίας αλλά ανάλογα με την κατηγορία που εμπίπτει ο σταθμός και η μπαταρία (όπου υφίσταται) αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το σχετικό ποσό και ποσοστό, όπως αυτά καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία

Ωφελούμενοι

% Επιχορήγησης Φ/Β σταθμού

% Επιχορήγησης Μπαταρίας

Ισχύς ≤ 5kWp

5kWp

Χωρητικότητα ≤ 5kWh

5kWh

<Χωρητικότητα≤10,

8kWh

Α

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ευάλωτα Νοικοκυριά)

65%

60%

100%

100%

Β

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα <= 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα <= 40.000€)

35%

25%

100%

100%

Γ

Οικιακές εγκαταστάσεις (Ατομικό Εισόδημα > 20,000€ ή Οικογενειακό Εισόδημα > 40.000€)

30%

20%

90%

90%

Δ

Αγρότες

40%

40%

90%

90%

Πίνακας 1Ποσοστά Επιχορήγησης ΦΒ σταθμού και μπαταρίας

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ως άνω ποσοστά κάθε κατηγορίας αυξάνονται κατά 10% σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτούμενος εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) σε βαθμό τουλάχιστον 67% (εφαρμόζεται και σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ή τα εξαρτώμενα τέκνα του αιτούμενου ανήκουν σε άτομα με αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67%) ή
 • σε μονογονεϊκή οικογένεια ή
 • σε τρίτεκνη οικογένεια ή
 • σε πολύτεκνη οικογένεια, ανεξαρτήτως αν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες από αυτές.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά επιχορήγησης δεν μπορούν να ξεπεράσουν το συνολικό κόστος του Φ/Β σταθμού ή του συστήματος αποθήκευσης (μπαταρια) 100%.

 


1 | 2 >>

Ζητούνται εκτάσεις για εγκατάσταση φωτοβολταικου παρκου

 

Τον εντοπισμό κατάλληλων εκτάσεων σε επιλεγμένες περιοχές της επικράτειας , για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μονάδων ισχύος από 0,5 MW έως 50 MW έχει ξεκινήσει η εταιρεία μας .Έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την κατασκευή των έργων, τρέχει πρόγραμμα μακροχρόνιας μίσθωσης αγρών ,όλων των κατηγοριών για την υλοποίηση του στόχου.

Τα χωράφια πρέπει να είναι κοντά σε ξύλινες κολώνες  της ΔΕΗ, να είναι πάνω από 7 στρέμματα, να έχουν καθαρούς τίτλους ιδιοκτησίας, να μην έχουν σκιάσεις από μεγάλα δέντρα η βουνά. Καλώντας μας στο τηλέφωνο ένας συνεργάτης μας θα εντοπίσει το ακίνητο και θα κάνει μια αρχική εκτίμηση του χώρου.

Το ενοίκιο που προσφέρουμε είναι από 150 ευρώ έως 400 ευρώ ανά στρέμμα τον χρόνο και εξαρτάται από το πόσο κατάλληλο είναι το χωράφι. Το ιδιωτικό συμφωνητικό έχει ισχύ για 25 χρονιά .

Προκειμένου να γίνει η έναρξη της συνεργασίας θα γίνει σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης με τους όρους που περιγράφονται στο προσχέδιο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε εδω .Σε περιπτώσει που το ακίνητο δεν χαρακτηρίζετε ως δάσος δεν έχει πρόβλημα από την εφορεία αρχαιοτήτων , και δεν βρίσκεται σε κορεσμένο  ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ θα μπορέσει να αδειοδοτηθεί και να κατασκευαστεί το Φωτοβολταϊκό πάρκο. Αν κάποια από τις ποιο πάνω προϋποθέσεις δεν εκπληρωθεί το ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως θα λυθεί .

Λόγο της μεγάλης ζήτησης για έργα και προκειμένου να μπούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να μισθώσουν τα κτήματα τους πρέπει να κινηθούν γρήγορα ώστε να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος στην ΔΕΔΔΗΕ και να πάρουμε το πρωτόκολλο της αίτησης το οποίο και μας εξασφαλίζει την προτεραιότητα στην εξέταση του φακέλου.

Για την διευκόλυνση των οικοπεδούχων η εταιρεία μας καλύπτει το κόστος  για την σύνταξη του τοπογραφικού  το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει τον τίτλο ιδιοκτησίας του χωραφιού.

 

Καλέστε μας άμεσα στο τηλέφωνο:

σταθερό     2665306811 

σταθερό     2665400240 

κινητό         6996694470

ή στείλτε e-mail bigpower@hotmail.com

 

Ευκαιρία επένδυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα

 

Μία ακόμα ευκαιρία παρουσιάζεται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Μετά την πολύ μεγάλη ανάπτυξη που είχαν τα έργα στα Φωτοβολταϊκά και τον κορεσμό τους αφού πλέον δεν δίνονται νέες άδειες, η ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα έρχεται να καλύψει το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για εγγυημένες και μεγάλες αποδόσεις.

 

«Εγκατέστησε μονάδα βιομάζας 100 kW και κέρδισε 25.000 ευρώ εγγυημένα για 20 χρόνια τώρα»

 

 

Η βιομάζα πλέον μπορεί να γίνει αντικείμενο κερδοφορίας για όλους και όχι μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις. Η BIG POWER ειδικεύεται σε όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η παραγωγή ενέργειας από φυτικά έλαια (UCO & WVO OIL ) και η αεριοποίηση του ξύλου.

Διάλεξε μια από τις δυο επιλογές που βλέπεις παρακάτω και μάθε τώρα πως μπορείς να εξασφαλίσεις ένα μεγάλο εισόδημα

 

                                             

Θέλετε Net-metering;

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας στείλουμε προσφορά για εγκατάσταση net-metering, προσαρμοσμένο στις δικές σας ανάγκες.

Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών

 • Η BIG POWER αναλαμβάνει την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών για όλα τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Πλέον με το νέο νόμο για τις ΑΠΕ, περιβαλλοντική μελέτη χρειάζονται και τα έργα βιομάζας κάτω από τα 500 KW.
 • Η BIG POWER μπορεί να διεκπεραιώσει γρήγορα την όλη διαδικασία και να σας γλιτώσει από μεγάλες καθυστερήσεις.
 • Η εταιρία είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μεγάλη εμπειρία.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το κόστος της διαδικασίας.

Θέλω να πάρω ενοίκιο από το χωράφι μου.

Επιχειρηματική πρόταση

Η BIG POWER σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να προχωρήσει σε επιχειρηματική πρόταση η οποία θα απευθύνεται σε κόσμο ο οποίος διαθέτει ένα κεφάλαιο και προτίθεται να το επενδύσει σε μια κερδοφόρα εταιρεία.

Ο τρόπος που η πρόταση θα βγει στην αγορά είναι σε πολλή προχωρημένο στάδιο. Ήδη παρουσιάζετε στο υπάρχον πελατολόγιο της εταιρείας από την δραστηριοποίηση μας στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Σε περίπτωση που θέλετε να μετέχετε στην διαμόρφωση της πρότασης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Κατεβάστε τον οδηγό και θα είστε οι πρώτοι που θα ενημερωθείτε για την συμμετοχή στις μονάδες.

Έργα προς πώληση 

Η εταιρεία BIGPOWER προκειμένου να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για την κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων βιομάζας προβαίνει στην πώληση κάποιων εκ των αδειών τις οποίες κατέχει. Οι άδειες  είναι σε προχωρημένο στάδιο και βρίσκονται σε επιλεγμένα αγροτεμάχια στην ελληνική επικράτεια.

Aποκτήσετε ποσοστό μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας. Υπάρχει δυνατότητα και μεταβίβασης μεμονωμένης άδειας. Μπορείτε να αγοράσετε μια ολοκληρωμένη μονάδα μαζί με την άδεια η να συμμετάσχετε σε επενδυτικό σχήμα .Η πρώτη ύλη για την λειτουργία των μονάδων είναι φυτική βιομάζα για την αεριοποίηση και φυτικά έλαια για την απευθείας καύση σε κινητήρες εσωτερικής καύσης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε προσφορές για τα ολοκληρωμένα έργα που καλύπτουν τις δικές σας ανάγκες.

Εξασφαλίστε έτσι μια ολοκληρωμένη μονάδα βιομάζας «με το κλειδί στο χέρι» με εγγύηση κατασκευής και εγγύηση εξοπλισμού.